Πράσινη ενέργεια, πράσινη επιχειρηματικότητα και συσχετισμός τους με τη σημερινή ανάγκη για εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων

14 Απριλίου, 2010

Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στο Υπουργείο Εξωτερικών και να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας.

 

Η ημερίδα αυτή που διοργανώνουμε σήμερα είναι αφιερωμένη στην πράσινη ενέργεια, την πράσινη επιχειρηματικότητα και το συσχετισμό τους με τη σημερινή ανάγκη για εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων. Η φύση και οι σύγχρονες οικονομικές εξελίξεις έχουν αναδείξει με τρόπο επιτακτικό τη σημασία της πράσινης επιχειρηματικότητας. Η υποβάθμιση του περιβάλλοντος παγκοσμίως και η κλιματική αλλαγή έχουν θέσει την πράσινη επιχειρηματικότητα και την πράσινη τεχνολογία στο επίκεντρο της συζήτησης για τη βιώσιμη, αειφόρο ανάπτυξη και τη διασφάλιση ποιότητας ζωής για όλους.

 

Οι λόγοι για τους οποίους είμαστε εδώ σήμερα είναι να δούμε τις προοπτικές πέρα από τις δυσκολίες, να καταγράψουμε τις δυνατότητές μας και να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, να δούμε τα πεδία που μπορούμε να αναπτύξουμε και αυτά που μπορούμε να αναδείξουμε εντός και εκτός συνόρων. Πράσινη, εξωστρεφής επιχειρηματικότητα δεν σημαίνει απλώς ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Σημαίνει ενίσχυση ευρύτερα της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Σημαίνει, επίσης, ενίσχυση της διεθνούς εικόνας της χώρας μας ως προς την εκπλήρωση των διεθνών υποχρεώσεών της σε σχέση με το περιβάλλον.

 

Εδώ και πολλές δεκαετίες, η παγκόσμια κοινότητα βαθμιαία συνειδητοποιεί και βιώνει τις επιπτώσεις της στρεβλής και άναρχης οικονομικής ανάπτυξης, που βασίστηκε στην αυξητική πορεία των αριθμών, αλλά στην πραγματικότητα υποβάθμισε το περιβάλλον και την ποιότητα της ζωής μας. Στο βωμό της επίτευξης υψηλών αναπτυξιακών ρυθμών, λησμονήθηκε από την ανθρωπότητα το γεγονός, ότι το αύριο στηρίζεται στο σήμερα. Τα αποτελέσματα είναι, ήδη, ορατά. Η υπερθέρμανση του Πλανήτη, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, η κλιματική αλλαγή, η λειψυδρία, απειλούν, ήδη, τη βιωσιμότητα της ανάπτυξης, την ποιότητα της ζωής όλων μας και το μέλλον του Πλανήτη. Η κατασπατάληση των ενεργειακών πόρων και η ανάπτυξη δίχως όραμα, γνώση, όρια και περιορισμούς έχουν οδηγήσει στις κλιματικές αλλαγές. Θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό ότι τα τελευταία χρόνια, οι ηγεσίες, οι κοινωνίες των πολιτών, η επιστημονική κοινότητα, οι επαγγελματικοί φορείς και οι οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, σε όλο τον Πλανήτη, έχουν συνειδητοποιήσει τις ολέθριες συνέπειες της άκρατης, χωρίς όραμα, ανάπτυξης.

 

Η παγκόσμια κινητοποίηση των τελευταίων ετών αποτελεί ένα αναμφισβήτητα αισιόδοξο μήνυμα για το τι πρόκειται να ακολουθήσει. Και στη χώρα μας, τα τελευταία χρόνια αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες μεταξύ άλλων για την αναδιάρθρωση  του ενεργειακού ισοζυγίου, τη μείωση της σπατάλης ενέργειας σε όλους τους τομείς, την ορθολογική χρήση της ενέργειας, την οργανωμένη δόμηση και μια νέα χωροταξική πολιτική. Εξίσου σημαντική προτεραιότητα σήμερα είναι η προστασία της βιοποικιλότητας.


Είναι εξαιρετικά σημαντική η προώθηση της πράσινης επιχειρηματικότητας που κερδίζει έδαφος κυρίως στην Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική, αλλά και σε άλλες περιοχές του πλανήτη. Η διεθνής επιχειρηματική κοινότητα συνειδητοποιεί ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να αυξάνουν την κερδοφορία τους προωθώντας νέες επιχειρηματικές ιδέες, νέα προϊόντα και νέες γραμμές παραγωγής, υιοθετώντας ταυτόχρονα παράλληλους στόχους, όπως η μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων, η ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων, η αξιοποίηση όλων των υποπροϊόντων της παραγωγικής διαδικασίας, η υιοθέτηση πολιτικών εξοικονόμησης και χρήσης εναλλακτικών πηγών ενέργειας, η παραγωγή προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον. Θα επανέλθω αργότερα στο ζήτημα της πράσινης επιχειρηματικότητας, που αποτελεί και κεντρικό θέμα της σημερινής μας ημερίδας.

 

Το ζητούμενο για την Ελλάδα, δεν είναι να μετέχουμε στην ομάδα των πολλών χωρών, οι οποίες στα επόμενα χρόνια θα στραφούν σταδιακά απλώς στη χρήση της πράσινης τεχνολογίας, αλλά να είμαστε ενεργό μέλος σε μια μικρότερη ομάδα χωρών που θα αναπτύξουν και θα μεταφέρουν στους υπολοίπους την αναγκαία τεχνογνωσία και τα αναγκαία αγαθά και τις υπηρεσίες που οδηγούν στην πράσινη ανάπτυξη.

 

Ερχόμενος στο ζήτημα της ενεργειακής πολιτικής, σημειώνω ότι αυτό συνδέεται αναπόσπαστα τα τελευταία χρόνια με θεμελιώδεις προκλήσεις:

Ø      εξασφάλιση της προμήθειας ενεργειακών πόρων

Ø      αποσύνδεση βαθμού ανάπτυξης από κατανάλωση ενέργειας – εξοικονόμηση / νέες τεχνολογίες.

Έπειτα, η ενεργειακή πολιτική και η πολιτική προστασίας του κλίματος αποτελούν όψεις του ιδίου νομίσματος, που δεν είναι πλέον δυνατό να τις αντιμετωπίζουμε χωριστά. Τις συνθέτουν τρεις βασικοί πυλώνες, και πιο συγκεκριμένα:

Ø      η ενεργειακή ασφάλεια που είναι προφανώς ζήτημα προτεραιότητας για όλες τις χώρες. Σταθερός εφοδιασμός σε προσιτές τιμές είναι θέμα ζωτικής σημασίας για την οικονομία και τον τρόπο ζωής της κοινωνίας μας.

Ø      η διαφοροποίηση των πηγών & των οδεύσεων των ενεργειακών πόρων.

Ø      η κλιματική αλλαγή και υπερθέρμανση του πλανήτη που αντιμετωπίζεται πλέον σαν σοβαρότατο πρόβλημα που χρήζει άμεσης αντιμετώπισης.

Οι δράσεις μας θα πρέπει να διέπονται από τέσσερις κατευθυντήριες γραμμές:

Ø      το σταδιακό εμπλουτισμό του ενεργειακού μίγματος και τη διαφοροποίηση των προμηθειών με άλλες μορφές ενέργειας

Ø      την προώθηση νέων τεχνολογιών για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (αιολική, ηλιακή, γεωθερμία, βιομάζα)

Ø      την εξοικονόμηση με αποτελεσματικότητα στην παραγωγή και τη χρήση

Ø      την σταδιακή μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων

Η Ελλάδα αναδεικνύεται, σταδιακά, σε ενεργειακό κόμβο στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης. Η  Συνθήκη για την ίδρυση της Ενεργειακής Κοινότητας των χωρών της Νοτιανατολικής Ευρώπης του 2005 αποτελεί μείζονα πολιτική πράξη, στην οποία η χώρα μας διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η Ελλάδα σκοπεύει εξάλλου να αναπτύξει σημαντικό ρόλο στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, μέσω εναλλακτικών οδεύσεων αγωγών και πηγών προμήθειας πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η προώθηση και υλοποίηση μεγάλων διεθνών έργων όπως ο πετρελαιαγωγός Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη, ο ελληνοτουρκικός αγωγός φυσικού αερίου TGI-Interconnector (ITGI)  και η μελλοντική υποθαλάσσια ελληνο-ιταλική προέκτασή του, η ελληνο-βουλγαρο-ρωσική συμφωνία για την κατασκευή του αγωγού SOUTH STREAM, και η διασύνδεση του δικτύου φυσικού αερίου Ελλάδας-Βουλγαρίας, μέσω του νέου Αγωγού BGI αναβαθμίζουν τον περιφερειακό ρόλο της χώρας μας ως ενεργειακού κόμβου. Η υλοποίηση των έργων αυτών συνιστά υψηλή προτεραιότητα, θα πραγματοποιηθεί δε με τρόπο που θα διασφαλίζει τα ελληνικά οικονομικά συμφέροντα και θα σέβεται απόλυτα την περιβαλλοντική διάσταση, στην οποία αποδίδουμε πρωταρχική σημασία.

Στο τρίτο ενεργειακό πακέτο, το οποίο υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Ιούνιο 2009 προωθείται η  συνεργασία σε περιφερειακό επίπεδο μεταξύ διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς ενέργειας καθώς και ρυθμιστικών αρχών,  έτσι ώστε να επιτευχθεί αφ’ ενός μια πιο ομοιογενής εσωτερική αγορά εντός της Ε.Ε., και αφ’ ετέρου η αλληλοβοήθεια μεταξύ κρατών μελών σε περιπτώσεις κρίσης. Από ελληνικής πλευράς,  ευνοούμε την ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας, μεταξύ άλλων και σε θέματα ενέργειας, γεγονός το οποίο η χώρα μας απέδειξε και εμπράκτως, εφοδιάζοντας με φυσικό αέριο τη Βουλγαρία τον περασμένο Ιανουάριο κατά τη διάρκεια της κρίσης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική προβλέπει, ως γνωστόν, την επίτευξη ως το 2020 της  μείωσης κατά 20% των εκπομπών του αερίου του θερμοκηπίου, την αύξηση κατά 20% της αποδοτικότητας και τη συνεισφορά των ΑΠΕ κατά 20% στη συνολική ενεργειακή κατανάλωση. Αποτέλεσμα αυτής της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής είναι η ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της έρευνας για την πράσινη τεχνολογία και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Στόχος της στρατηγικής αυτής είναι η ενεργειακή αυτονομία και ασφάλεια, που βασίζεται στη διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών και των χωρών προέλευσης και διαμετακόμισης. Με τη σειρά της, η διαφοροποίηση στους τύπους ενέργειας σημαίνει επένδυση στην έρευνα και την καινοτομία. Ο ρόλος των ΑΠΕ σε όλη αυτή τη στρατηγική, τις οποίες η χώρα μας διαθέτει σε αφθονία, κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικός για την επίτευξη του στόχου του 20-20-20. Η χώρα μας πρέπει να εκμεταλλευθεί  αυτό το συγκριτικό της πλεονέκτημα   δημιουργώντας  τις συνθήκες, το θεσμικό πλαίσιο, το σχεδιασμό και τις υποδομές που θα επιτρέψουν την πλήρη αξιοποίησή του.

 

Σε Διεθνές πλαίσιο οι Διμερείς Συμφωνίες που κατά καιρούς υπογράφουμε, με διάφορες χώρες, για συνεργασία στον τομέα των ΑΠΕ, θα ενδυναμώσουν την περιφερειακή συνεργασία και θα διευκολύνουν την μεταφορά τεχνογνωσίας ανοίγοντας νέους επιχειρηματικούς δρόμους και για ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα.

 

Η πράσινη επιχειρηματικότητα είναι μια παγκόσμια οικολογική και κοινωνική αναγκαιότητα. Η αναγκαιότητα αυτή έχει να κάνει με την ενεργειακή αυτονομία, την αυτάρκεια και την ασφάλεια των χωρών και, εντέλει, την ανταγωνιστικότητα των οικονομιών τους.Οι υδρογονάνθρακες, η καύση των οποίων δημιουργεί το μεγαλύτερο πρόβλημα, είναι πεπερασμένοι. Οι οικονομίες που θα παραμείνουν προσκολλημένες σχεδόν αποκλειστικά στη χρήση ορυκτών καυσίμων με υψηλή περιβαλλοντική επιβάρυνση θα αντιμετωπίσουν ένα πολύ μεγάλο κόστος εξαιτίας της μείωσης της ανταγωνιστικότητάς τους. Η πράσινη τεχνολογία θα επιτρέψει τη μείωση της εξάρτησης από τους ολοένα και ακριβότερους υδρογονάνθρακες, την ουδέτερη από πλευράς εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου οικονομική ανάπτυξη και τη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας.

 

Η πράσινη επιχειρηματικότητα παρέχει πολλές δυνατότητες. Πρώτα απ’ όλα, καλύπτει όλους τους τομείς της οικονομίας: πρωτογενή (βιολογικά προϊόντα), δευτερογενή (παραγωγή ενέργειας, πράσινες κατασκευές και εξοικονόμηση ενέργειας, ανακύκλωση), τριτογενή (εμπόριο πράσινων προϊόντων), τεταρτογενή (επικοινωνία, προβολή, πιστοποίηση). Παρέχει εξάλλου δυνατότητες στους μικρούς, ιδιώτες, επιχειρηματίες και παραγωγούς, να συμμετέχουν με αξιώσεις στη διαμόρφωση της νέας, πράσινης αγοράς. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ενισχύονται τόσο η απασχόληση, όσο και η ανταγωνιστικότητα.

 

Η Ελλάδα έχει ήδη δώσει έμφαση και εξειδικευτεί σε τομείς όπως τα βιοκλιματικά κτίρια, η ηλιακή ψύξη και θέρμανση, η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Η ευρύτερη εφαρμογή τέτοιων τεχνολογιών σε τομείς ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για τη χώρα μας, όπως για παράδειγμα στον τουρισμό, μπορεί να αποφέρει σημαντικά πρόσθετα οφέλη για τη χώρα μας.

 

Λαμβάνοντας υπόψη τις προοπτικές και τη δυναμική που παρουσιάζει η πράσινη ανάπτυξη και η αξιοποίηση ανανεώσιμων και εναλλακτικών πηγών ενέργειας στη χώρα μας και τα κράτη της ευρύτερης περιοχής, το  Υπουργείο Εξωτερικών σχεδίασε για το τρέχον έτος (2010) ένα στοχευμένο Πρόγραμμα δράσεων οικονομικής διπλωματίας,  μέσα από το οποίο επιδιώκεται η αύξηση των εξαγωγών ελληνικών αγαθών, υπηρεσιών και τεχνογνωσίας στις ΑΠΕ, την εξοικονόμηση ενέργειας και τις καθαρές τεχνολογίες, τομείς που αποτελούν και τη νέα πρόκληση για τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Ενδεικτικά, πέρα από τη διοργάνωση της σημερινής Ημερίδας, θα ήθελα να αναφέρω και μερικές από τις δράσεις που υλοποιούνται ήδη ή θα υλοποιηθούν στο προσεχές χρονικό διάστημα, στο πλαίσιο του ως άνω Προγράμματος και στοχεύουν στη στήριξη της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων των παραπάνω τομέων :

- Συμμετοχή επιχειρήσεων των κλάδων σας στις αποστολές που θα διοργανωθούν στη διάρκεια επίσημων επισκέψεων και Μικτών Διϋπουργικών Επιτροπών στο εξωτερικό, όπως π.χ. στη Λιβύη, την Αλβανία, τη Ρωσία, που θα πραγματοποιηθούν τους επόμενους μήνες και στις οποίες θα είμαι επικεφαλής.

- Συναντήσεις επιχειρηματιών της Ελλάδας και ξένων χωρών που θα διοργανωθούν στην Αθήνα, με στόχο την προώθηση των επενδύσεων και της διμερούς επιχειρηματικής συνεργασίας (ήδη για τον επόμενο μήνα προετοιμάζεται η διοργάνωση Επιχειρηματικού Φόρουμ στην Αθήνα, στο πλαίσιο της επίσκεψης του Τούρκου Πρωθυπουργού κ. Ερντογάν, συνοδεία μεγάλης επιχειρηματικής αποστολής).

- Εκπόνηση ερευνών αγοράς για τους συγκεκριμένους τομείς που σας ενδιαφέρουν σε επιλεγμένες χώρες – στόχους, σύμφωνα με οδηγίες που έχουν ήδη δοθεί στα αντίστοιχα Γραφεία ΟΕΥ.

- Διοργάνωση διαδικτυακών σεμιναρίων, που θα παρακολουθούν ταυτόχρονα στελέχη των Γραφείων ΟΕΥ σε χώρες προτεραιότητας και θα πραγματοποιούνται με τη συμμετοχή εκπροσώπων των κλάδων σας, ώστε να καθιερωθεί μία συστηματική αλληλοενημέρωση Αρχών Εξωτερικού του ΥΠΕΞ και των εμπλεκομένων φορέων για τις εξελίξεις και δυνατότητες στους τομείς που σας ενδιαφέρουν.

- Συμμετοχή εκπροσώπων επιχειρήσεων των κλάδων σας στις εκδηλώσεις προβολής που θα διοργανώσουν φέτος τα Γραφεία ΟΕΥ σε εξήντα πόλεις του εξωτερικού, προς τιμή των οικονομικών συνεργατών των ελληνικών εταιρειών.

- Ένταξη προγραμμάτων των κλάδων των ΑΠΕ και της προστασίας περιβάλλοντος στο Ελληνικό Αναπτυξιακό Ταμείο (Hellenic Development Fund) που δημιούργησε και χρηματοδοτεί η χώρα μας εντός του Οργανισμού Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου, με στόχο να αποτελέσει ένα ευέλικτο μηχανισμό υλοποίησης προγραμμάτων περιφερειακής αναπτυξιακής συνεργασίας (η σχετική πρόσκληση για υποβολή προγραμμάτων σας έχει ήδη κοινοποιηθεί και είναι ανοικτή για τις προτάσεις σας). Άλλη πρόταση, την οποία επίσης εξετάζουμε να χρηματοδοτηθεί από το Ελληνικό Αναπτυξιακό Ταμείο αφορά τη δημιουργία δικτύου Κέντρων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, με συμμετοχή των Κ-Μ του ΟΣΕΠ, ενώ και ο ΕΟΜΜΕΧ έχει αναλάβει το συντονισμό της Ομάδας Εργασίας του ΟΣΕΠ για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, με θεματική την Πράσινη Επιχειρηματικότητα και την Αειφόρο Ανάπτυξη.

Πέραν των ανωτέρω, θα ήθελα να επισημάνω ότι το Πρόγραμμα Δράσεων Οικονομικής Διπλωματίας για το 2010, που παρουσίασα πρόσφατα (στις 11.2.2010) σ’ αυτήν εδώ την αίθουσα, δεν αποτελεί ένα στατικό πλαίσιο, αλλά μια δυναμική διαδικασία συνεχούς εξέλιξης. Γι’ αυτό κι έχει αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.agora.mfa.gr, ώστε να εμπλουτιστεί με τα σχόλια του ίδιου του επιχειρηματικού κόσμου, δηλ. τις δικές σας προτάσεις που μπορείτε να στείλετε στην αρμόδια Β8 Δ/νση.

 

Με κύριες κατευθύνσεις την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας μας και την αποτελεσματική προώθηση των ελληνικών συμφερόντων, των εξαγωγών προϊόντων και υπηρεσιών, όπως και των επενδύσεων και των δραστηριοτήτων των ελληνικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό, η οικονομική διπλωματία, με έμφαση στην πράσινη και σε συνδυασμό με την ενεργειακή και την αναπτυξιακή, συνιστά κεντρική διάσταση της ασκούμενης στο ΥΠΕΞ εξωτερικής πολιτικής.

 

Μετά τα μη ικανοποιητικά αποτελέσματα της Κοπεγχάγης, η Ελλάδα έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για την Πράσινη ανάπτυξη και τη συνεργασία με τις περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου, της Β. Αφρικής, των Βαλκανίων και της Μαύρης Θάλασσας, για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και μια συνολική πρόταση διαχείρισης του περιβάλλοντος, με την οποία να πάμε στον επόμενο σταθμό, το Μεξικό. Η Ελλάδα πρέπει να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στον τομέα της πράσινης διπλωματίας. Ως χώρα έχουμε δυνατότητες και τεχνογνωσία σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,  και πρέπει να αναπτύξουμε συνεργασία με όμορες χώρες, και όχι μόνο. Η Ελλάδα πρέπει να γίνει δύναμη πράσινης ανάπτυξης και σε πιο μακρινές περιοχές, ώστε να τοποθετηθεί στον χάρτη σαν μια χώρα που συμμετέχει ενεργά στην καινούργια αναπτυξιακή φάση αυτού του κόσμου. Θα σας μεταφέρω την εμπειρία μου από το πρόσφατο ταξίδι μου στο Αζερμπαϊτζάν, όπου,  πέρα από την συνεργασία των δύο χωρών στον ενεργειακό τομέα για την υλοποίηση του αγωγού φυσικού αερίου ITGI, συζητήσαμε και την πρόθεση συνεργασίας από το Αζερμπαϊτζάν ώστε η Ελλάδα να είναι χώρα που θα εξάγει τεχνογνωσία και κατασκευαστική σε θέματα ανανεώσιμων  πηγών ενέργειας.

 

Στο σχεδιασμό του Υπουργείου Εξωτερικών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, προωθείται η συνεργασία με τα νέα μέλη της Ε.Ε., όπως η Βουλγαρία και η Ρουμανία, με αμοιβαίο όφελος σε τομείς όπως η διαχείριση των υδάτινων πόρων και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Στον αμέσως επόμενο κύκλο, το ελληνικό ενδιαφέρον εστιάζεται στις  χώρες με ευρωπαϊκή προοπτική, όπως οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων με το όραμα του “2014” και η Τουρκία. Οι χώρες αυτές προσπαθούν να προσαρμοστούν στο Κοινοτικό Κεκτημένο στα περιβαλλοντικά θέματα και στην προσπάθεια τους αυτή προκύπτουν και άλλες μορφές συνεργασίας.

 

Η οικολογία, το περιβάλλον και η πράσινη ανάπτυξη θα καθορίζουν τις διεθνείς σχέσεις στην τρίτη χιλιετία. Η χώρα μας μπορεί και πρέπει να τοποθετηθεί στο διεθνή χάρτη σαν μια χώρα με οράματα, με αξιώσεις και με αποφασιστικότητα στην νέα οικονομική και αναπτυξιακή επανάσταση η οποία συντελείται μέσα από την χάραξη και την άσκηση μιας  ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής και ενεργειακής πολιτικής.

 

Οι χώρες που διαθέτουν ή αποκτούν υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία για την ανάπτυξη και παραγωγή των προϊόντων και υπηρεσιών που είναι αναγκαία για να υποστηρίξουν την πράσινη ενεργειακή τεχνολογία, και συναφώς την πράσινη επιχειρηματικότητα, θα έχουν σοβαρό πλεονέκτημα στο διεθνή οικονομικό ανταγωνισμό στα επόμενα χρόνια.

 

Κλείνοντας, σας διαβεβαιώνω ότι κύρια προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης είναι να υιοθετήσουμε μια δυναμική εξωστρεφή πολιτική, με αιχμή του δόρατος την πράσινη διπλωματία. Η επιλογή αυτή θα έχει θετικά αποτελέσματα για το περιβάλλον στην ευρύτερη γειτονιά μας, αλλά και για την ελληνική οικονομία και τις ελληνικές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στη σημερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία.

 

 

 

Σας ευχαριστώ.

TOP