ΠΣΕΜ συνάντηση με θέμα τις εξελίξεις στην προκήρυξη του προγράμματος Εξοικονομώ κατ’ οίκον.

14 Ιουνίου, 2016

Στις 14 Ιουνίου 2016 ο ΠΣΕΜ πραγματοποιήθηκε συνάντηση στην οποία συμμετείχαν ο Γ.Γ Ενέργειας , ο πρόεδρος σου ΣΕΧΒ και ο πρόεδρος του ΠΑΣΥΔΙΠ με θέμα τις εξελίξεις στην
προκήρυξη του προγράμματος Εξοικονομώ κατ’ οίκον.

Ο  Γ.Γ.Ε. διαβεβαίωσε ότι τις αμέσως επόμενες ημέρες προκηρύσσεται νέο
«εξοικονόμηση κατ΄ οίκον» που θα καλύψει 8 ~ 10.000 κατοικίες,
αρχικού προϋπολογισμού 75.000.000€ και τελικού 150.000.000€.

Οι πιστώσεις προέρχονται από τα δικαιώματα ρύπων και από υπόλοιπα προηγούμενων προγραμμάτων και συνεπώς δεν εμπίπτουν στην αιρεσιμότητα.

Αμέσως μετά την συνάντηση έγιναν επαφές με το Υπουργείο στις οποίες και επιβεβαιώθηκε ότι στο επόμενο εικοσαήμερο θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες οι οποίες και θα αφορούν παλαιότερες εγκεκριμένες αιτήσεις.

Ο Σύνδεσμος παρακολουθεί από την πρώτη στιγμή το θέμα και για τις όποιες εξελίξεις θα υπάρξει άμεση και συνεχή ενημέρωση.

TOP