Ο Προέδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Εταιριών Μόνωσης στο Πράσινο Σπίτι & Κτίριο

15 Νοεμβρίου, 2016

Συνέντευξη του επιχειρηματία Ανδρέου Αργύρη, Προέδρου του Πανελληνίου Συνδέσμου Εταιριών Μόνωσης στο Πράσινο Σπίτι & Κτίριο, για το μέλλον στα πιστοποιημένα συστήματα μόνωσης.

 
  • Πιστοποίηση των τεχνικών μόνωσης
  • Εφαρμογή πιστοποιημένων συστημάτων μόνωσης παντού
  • Συμμετοχή και προώθηση πρωτοβουλιών για την κατάρτιση των νέων προγραμμάτων «Εξοικονομώ»
  • Ενημέρωση των μελών του και του κοινωνικού συνόλου
 
Αυτοί είναι η κύριοι στόχοι του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εταιρειών Μόνωσης (ΠΣΕΜ) για την περίοδο 2016-2020 , όπως δήλωσε ο πρόεδρός του κ. Αργύρης Ανδρέου. 
 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΝΤΟΥ
 
Στόχος του ΠΣΕΜ είναι η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων με την εφαρμογή πιστοποιημένων συστημάτων μόνωσης από πιστοποιημένους μονωτές. Γι' αυτό η διαδικασία για την πιστοποίηση των μονωτών κατά ΕΣΥΔ, αποτελεί προτεραιότητα του ΠΣΕΜ.
 
Ο ΠΣΕΜ
 
Ο πολύς κόσμος δεν γνωρίζει ότι ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης (ΠΣΕΜ – psem.gr) δημιουργήθηκε για να παρέχει μία ενιαία και επιτακτική φωνή για τις Ελληνικές επιχειρήσεις μόνωσης και στεγανοποίησης, για την Ελληνική επικράτεια αλλά και την Ευρώπη, σε συνεργασία με τους διεθνείς αναγνωρισμένους συνδέσμους FEDERATION EUROPEEN DE SYNDICATS D ISOLATION (F.E.S.I.) και EUROPEAN  INDUSTRIAL INSULATION FOUNDATION (E.I.I.F). Στον ΠΣΕΜ συμμετέχουν πιστοποιημένες εταιρείες μονώσεων από όλη την Ελλάδα.
 
Η κύρια συνεισφορά του Συνδέσμου είναι η δημιουργία πλαισίου Εθνικής Πιστοποίησης των Εφαρμοστών Τεχνικών Μόνωσης κατά ΕΣΥΔ. Πιστοποίηση η οποία αποτελεί εχέγγυο ασφάλειας – ποιότητας για τα μέλη αλλά κυρίως για τους ωφελούμενους καταναλωτές οι οποίοι διασφαλίζουν την άρτια παροχή υπηρεσιών από πιστοποιημένους τεχνικούς μονώσεων. 
 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
 
Παράλληλα οι εκπρόσωποι του ΠΣΕΜ συμμετέχουν σε όλες τις συζητήσεις με τους φορείς που αφορούν το ενεργειακό μέλλον της χώρας αλλά και στις συζητήσεις για την κατάρτιση των νέων προγραμμάτων «Εξοικονομώ», προσφέροντας την πολύτιμη εμπειρία του Συνδέσμου η οποία έχει αποκομιστεί από τα μέλη του και φυσικά προωθώντας σημαντικές πρωτοβουλίες, όπως η ένταξη της πιστοποίησης στις εθνικές προδιαγραφές.
  
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ & ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
 
Ο ρόλος του ΠΣΕΜ ήταν κομβικός στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον» καθώς προσέφερε βοήθεια προς τα μέλη του για τη σωστή εφαρμογή του προγράμματος, αλλά και προς τους καταναλωτές προωθώντας πρωτοβουλίες οι οποίες είχαν σαν σκοπό την βελτίωση των εν λόγω προγραμμάτων εστιάζοντας στα καίρια προβλήματά τους. 
 
Η ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
 
Απόλυτα αναγκαία θεωρείται πλέον η εφαρμογή πιστοποιημένων συστημάτων μόνωσης από όλους, στο «δρόμο» προς μία 5ετία που δύναται να εκπληρώσει υψηλούς στόχους και για το μονωτικό κλάδο, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Πανελληνίου Συνδέσμου Εταιρειών Μόνωσης, κ. Αργύρη Ανδρέου.
 
O κύριος άξονας της Ευρωπαϊκής πολιτικής την περίοδο από το 2011 έως και σήμερα στηρίχθηκε στην πεποίθηση και την ανάγκη της αύξησης της ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων με στόχο την μείωση των καταναλώσεων των ορυκτών καυσίμων, την βιοκλιματική βελτίωση των κτιρίων και φυσικά την δημιουργία θέσεων απασχόλησης με σκοπό την ανάπτυξη ειδικά μέσα σε ένα πλαίσιο γενικής οικονομικής κρίσης των κρατών μελών.
 
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, τον Οκτώβριο του 2012, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θεσπίσει την Οδηγία 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση με σαφή προσανατολισμό στην επίτευξη του συνολικού στόχου ενεργειακής απόδοσης για τη μείωση κατά 20% της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας έως το 2020.
 
Ταυτόχρονα εκπονήθηκε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ενεργειακή απόδοση και την υλοποίηση των εθνικών στόχων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης για το 2020. Βασική προϋπόθεση για την επιτυχία του στόχου ήταν να επιταχυνθεί η διαδικασία για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας.
 
Την χρονική περίοδο 2011-2015 ξεκίνησαν τα προγράμματα «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον», με τον αριθμό των ενεργειακών παρεμβάσεων να φτάνει τις 70.000, με υπολογιζόμενη εξοικονόμηση τελικής ενέργειας 83,8 ktoe , το πρόγραμμα «Εξοικονομώ στους ΟΤΑ» με συνολικό αριθμό παρεμβάσεων σε 104 δήμους και με υπολογιζόμενη εξοικονόμηση τελικής ενέργειας 3,7 ktoe & τέλος το πρόγραμμα «Εξοικονομώ ΙΙ στους ΟΤΑ» με συνολικό αριθμό παρεμβάσεων σε 139 δήμους και με υπολογιζόμενη εξοικονόμηση τελικής ενέργειας 3,7 ktoe.
 
«Κύρια συνεισφορά του Συνδέσμου ήταν η δημιουργία πλαισίου εθνικής Πιστοποίησης 
των Εφαρμοστών Τεχνικών Μόνωσης κατά ΕΣΥΔ»
 
Ο κομβικός ρόλος του ΠΣΕΜ
 
Στα προαναφερθέντα προγράμματα ο ρόλος του ΠΣΕΜ ήταν κομβικός καταρχήν προς τα μέλη του με την αμέριστη συμπαράσταση του σε όλα τα τρέχοντα θέματα και προβλήματα είτε αυτά ήταν τεχνικά είτε ήταν διαδικαστικά ως προς την εφαρμογή του προγράμματος είτε ακόμα και με παρεμβάσεις των εκπροσώπων του προς τους εμπλεκόμενους φορείς με στόχο την καλή λειτουργία όλων των δράσεων.
Επίσης ήταν κομβικός και προς το κοινωνικό σύνολο λειτουργώντας ως θεματοφύλακας της όλης διαδικασίας αλλά και προωθώντας πρωτοβουλίες οι οποίες είχαν σαν σκοπό την βελτίωση των εν λόγω προγραμμάτων εστιάζοντας στα καίρια προβλήματα τους.
Όμως η κύρια συνεισφορά του Συνδέσμου ήταν η δημιουργία πλαισίου εθνικής Πιστοποίησης των Εφαρμοστών Τεχνικών Μόνωσης κατά ΕΣΥΔ. Πιστοποίηση η οποία αποτελεί εχέγγυο ασφάλειας – ποιότητας για τα μέλη αλλά κυρίως για τους ωφελούμενους καταναλωτές οι οποίοι διασφαλίζουν την άρτια παροχή υπηρεσιών από πιστοποιημένους τεχνικούς μονώσεων.
 
«Ματιές» στο μέλλον
 
Σκοπός του Συνδέσμου για την επόμενη πενταετία, 2016-2020 βασίζεται στο εξής τρίπτυχο:
- Πιστοποιήσεις των Τεχνικών Μόνωσης
- Συμμετοχή και προώθηση πρωτοβουλιών
- Ενημέρωση των μελών του και του κοινωνικού συνόλου.
Η διαδικασία για την πιστοποίηση των μονωτών, κατά ΕΣΥΔ, αποτελεί προτεραιότητα του Συνδέσμου. Στην ιστοσελίδα psem.grυπάρχουν όλες οι σχετικές πληροφορίες για την συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποιήσεως, καθώς και λίστα με όλους τους πιστοποιημένους έως και σήμερα μονωτές.
Παράλληλα οι εκπρόσωποι του ΠΣΕΜ συμμετέχουν σε όλες τις συζητήσεις με τους φορείς που αφορούν το ενεργειακό μέλλον της χώρας αλλά και στις συζητήσεις για την κατάρτιση των νέων προγραμμάτων «Εξοικονομώ», προσφέροντας την πολύτιμη εμπειρία του Συνδέσμου η οποία έχει αποκομιστεί από τα μέλη του και φυσικά προωθώντας σημαντικές πρωτοβουλίες, όπως η ένταξη της πιστοποίησης στις εθνικές προδιαγραφές.
Τέλος αναβαθμίζει τις προσφερόμενες υπηρεσίες πληροφόρησης του προς όλους, μέλη και μη μέλη , με την συνεχή αποστολή ηλεκτρονικών ενημερώσεων και τη δημιουργία σελίδας σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στοχεύοντας στην ενημέρωση όλων.
Στόχος μας η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων με την εφαρμογή πιστοποιημένων συστημάτων μόνωσης από πιστοποιημένους μονωτές να είναι ο ΚΑΝΟΝΑΣ και όχι η εξαίρεση σε ένα μέλλον όχι πολύ μακρινό και συνάμα απόλυτα ανταγωνιστικό και απαιτητικό.
«H εφαρμογή πιστοποιημένων συστημάτων μόνωσης από πιστοποιημένους μονωτές να είναι ο κανόνας και όχι  η εξαίρεση»
 
Διαβάστε την πλήρη συνέντευξη του κ. Αργύρη Ανδρέου, προέδρου του ΠΣΕΜ που πρωτοδημοσιεύθηκε στο Πράσινο Σπίτι & Κτίριο
 
 
TOP