Ο ΠΣΕΜ στη Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου

30 Μαρτίου, 2016

ην Δευτερα 21 Μαρτίου 2016 πραγματοποιήθηκε η ανοικτή συνεδρίαση της 30ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών της ΕΕΑ , Ελληνική Ένωση Αλουμινίου , στην οποία επίσημοι ομιλητές ήταν ο κ. Γ. Σταθάκης , Υπουργός Οικονομίας , Ανάπτυξης και Τουρισμού , η κα. Θ. Τζάκρη , Υφυπουργός Οικονομίας , Ανάπτυξης και Τουρισμού αρμόδια για θέματα Βιομηχανίας, καθώς και ο πρόεδρος του ΤΕΕ , Γ. Στασινός.

Παρόν στην εκδήλωση ήταν ο πρόεδρος του ΠΣΕΜ , Ανδρέου Ανάργυρος , ο οποίος αντάλλαξε απόψεις με τους παραβρισκόμενους για τα όλα τα τρέχοντα θέματα, όπως για τις ενεργειακές αναβαθμίσεις των κτιρίων με την αξιοποίηση των επιδοτούμενων προγραμμάτων.

TOP