Ετήσιο Συνέδριο Αειοφορείας

23 Μαΐου, 2018

Ο πρόεδρος του Π.Σ.Ε.Μ. κος. Ανδρέου Ανάργυρος παραβρέθηκε στο
Ετήσιο Συνέδριο Αειφορίας που πραγματοποιήθηκε στις 19-5-2018 από το SBC
( SUSTAINABLE BUILDING COUNCIL GREECE) , στο Ε.Β.Ε.Α στην αίθουσα Ερμής οδός
Ακαδημίας 7 στην Αθήνα.
Ένα συνέδριο με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο οποίο παραβρέθηκαν σημαντικοί
παράγοντες της οικονομικής αλλά και της πολιτικής ζωής της χώρας.
Αναπτύχθηκαν θέματα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον όπως :
- Το διεθνές καθεστώς της αειφορίας στο δομημένο περιβάλλον ;
-Πιστοποιημένα αειφόρα κτίρια στην Ελλάδα ;
- Σύγχρονες τάσεις και το μέλλον της αειφορίας για τα κτίρια και το δομημένο
περιβάλλον ;
-Η αειφορία και η βιομηχανία των υλικών στην Ελλάδα.
Ο πρόεδρος του Π.Σ.Ε.Μ. παραβρέθηκε μετά από πρόσκληση του προέδρου του SBC
με στόχο την ανταλλαγή απόψεων για το μέλλον της αγοράς προωθώντας
ταυτόχρονα τις πάγιες θέσεις του συνδέσμου .
Ο Π.Σ.Ε.Μ συνεχίζει να είναι παρόν σε κάθε δράση έχοντας πλέον ενεργό ρόλο στις
εξελίξεις.

TOP