ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

12 Μαΐου, 2017

Ο Π.Σ.Ε.Μ. μέσω του Προέδρου του Ανδρέου Ανάργυρο και του Γενικού Διευθυντή Καρατζή
Σπύρου παραβρέθηκε στην Ημερίδα που διοργάνωσε το Ελληνογερμανικό εμπορικό και
βιομηχανικό επιμελητήριο στην Θεσσαλονίκη στις 10/10/2017 με θέμα:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Ο πρόεδρος του Π.Σ.Ε.Μ. Ανδρέου Ανάργυρος και ο γενικός διευθυντής Καρατζής Σπύρος,
παρακολούθησαν όλους τους ομιλητές της ημερίδας που παρουσίασαν και ανέλυσαν
κρίσιμα ζητήματα της εποχής μας όπως : διαχείριση των στερεών αποβλήτων, λογισμικά για
την διαχείριση απορριμμάτων, διαχείριση απορριμμάτων και λυμάτων, τεχνολογία
ανακύκλωσης και διαχείρισης απορριμμάτων αλλά και πολλών άλλων καινοτομιών και
δράσεων .
Είχαν επίσης την ευκαιρία να ενημερωθούν, να ενημερώσουν και να ανταλλάξουν απόψεις
για τεχνολογίες, προοπτικές, δυναμική και ρυθμιστικό πλαίσιο για την διαχείριση των
απορριμμάτων και την ανακύκλωση τους, τόσο στην Γερμανία όσο και στην Ελλάδα με τους
Έλληνες συμμετέχοντες και κυρίως με τους εκπροσώπους των Γερμανικών εταιρειών που
συμμετείχαν στην ημερίδα.
Η Γερμανική επιχειρηματική αποστολή στην Θεσσαλονίκη, μέσω της ημερίδας που
διοργανώθηκε, ενημέρωσε αναλυτικά τους φορείς που συμμετείχαν για ευκαιρίες
συνεργασίας στην βελτιστοποίηση συγκομιδής, διαχείρισης και επεξεργασίας αποβλήτων
καθώς και στην δυνητική χρηματοδότηση τέτοιων δράσεων.

TOP