Νέα του 2012

Ενημερωτικό Δελτίο 2

21/12/2012

Έργο που υλοποιείται στη χώρα μας για την ενίσχυση Δεξιοτήτων του Εργατικού Δυναμικού του Κλάδου της Οικοδομής.

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟ 2011

01/03/2012

Από το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας - Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας

TOP