ΠΑΡΑΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

Δραστηριότητα εφαρμογή
Κάλυψη τοπική
Διεύθυνση   Μεγάλου Βασιλείου 15, ΒΟΥΛΑ
Τηλεπικοινωνία  210 8951081   6944675751
E-mail  p.paraskevopoulos@yahoo.com

TOP