ΛΑΧΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Δραστηριότητα εμπόριο,εφαρμογή
Κάλυψη τοπική
Διεύθυνση   ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ 15 ΤΡΙΠΟΛΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Τηλεπικοινωνία  2710 221470
Fax  2710 221473
Website  http://www.laxanis.gr/

Η ατομική επιχείρηση Δημήτριος Ι. Λάχανης ξεκίνησε της δραστηριότητες της το 2002 με έδρα την Τρίπολη. Αντικείμενο της είναι η εμπορία ειδικών υλικών για την κατασκευή έργων πολιτικού μηχανικού, καθώς και επίλυση ειδικών προβλημάτων της κατασκευής. Μέσα από την συνεχή ποιότητα των αγαθών , ενημέρωση , ευέλικτη και γρήγορη συνεργασία εμού και των συνεργατών μου, παραθέτω κάποιους από τους οίκους που συνεργάζομαι ( SIKA HELLAS, IZO-TEC A.E, TEKNOFOAM HELLAS).

Ενδεικτικά και μόνο στο ευρύτατο φάσμα των υλικών της περιλαμβάνει, πρόσμικτα σκυροδετήσεων, βοηθητικά υλικά σκυροδέτησης, ειδικά κονιάματα και βελτιωτικά κονιαμάτων, υλικά επισκευών και στατικής ενίσχυσης , προστατευτικές στρώσεις σκυροδέματος και σιδήρου, συστήματα σφράγισης αρμών, πολυμερείς μεμβράνες, θερμομονωτικά, ηχομονωτικά, υλικά ξηράς δόμησης, γενικότερα δομικά υλικά και κτλ.

Με την πάροδο του χρόνου και μέσα από την συνεχή εξειδίκευση η επιχείρηση βοήθησε τεχνικά στο εργοτάξιο πλέον, μηχανικούς και εργολάβους.
Η επιχείρηση από την έναρξη της δραστηριότητας της μέχρι και σήμερα σε οικονομικό επίπεδο παρουσιάζει κάθε χρόνο αύξηση του τζίρου της (στα όρια μεγέθους της).

Με γνώμονα την αμοιβαία συνεπή συνεργασία με τους πελάτες μας, μέσα από τα ενδεδειγμένα υλικά, και σωστή παροχή υπηρεσιών, πρωσπαθούμαι για το καλύτερο στην τοπική αγορά.

TOP